gammo

kitchen & more

Ügyfélszolgálat: 06-70-603-9099
Nyitva tartás: 08:00-16:00 (H-P)

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza a Gammo Europe Kft (továbbiakban mint „Szolgáltató”) és annak weboldalán – a http://www.gammo.hu -n és aldomainjein - keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók – együttesen „Felek” - jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő vásárlókra és a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra (céges megrendelőkre, vásárlókra) vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazzák, ezért kérjük a Felhasználót, hogy csakis a rá vonatkozó rendelkezéseket vegye figyelembe. A megrendelés leadása és a vásárlás során fogyasztónak csakis az a természetes személy minősül, aki szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körén kívül jár el (a termék megvásárlásakor), ami egyúttal azt jelenti, hogy a terméket csak és kizárólag magánhasználatra (háztartásban és nem vendéglátóipari, vagy egyéb üzleti egységben történő, üzemi használatra) vásárolja meg.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlóinknak is biztosítjuk az irányadó jogszabályok szerinti jogosultságokat, de nem biztosítjuk számukra azon jogosultságokat, melyeket a fogyasztói szerződésekre irányadó, eltérést nem engedő jogi rendelkezések szerint a fogyasztónak minősülő vásárlóinknak biztosítunk. A Gammo Europe Kft. fenntartja magának a jogot valamennyi jogszerű intézkedés megtételére azon vásárlóval szemben, aki a megrendelés és vásárlás során magát fogyasztónak vallotta, de valójában üzletszerzési célból, és nem magánhasználatra vásárolta meg Szolgáltató termékét, majd később fogyasztói jogosultságokat kíván érvényesíteni a Szolgáltatónál. Fogyasztónak minősülő vásárlóinkat legfeljebb bruttó 500 ezer forint értékű terméket tartalmazó rendelés esetében áll módunkban kiszolgálni.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető, menthető és letölthető (kinyomtatható) a következő weboldalról: https://gammo.hu/vasarloi-tajekoztato/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Gammo Europe Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1119 Budapest, Hadak útja 11-27.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gammo.eu, telefonszáma: 06-70-603-9099
Cégjegyzékszáma: 01-09-281228
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 23925148-2-43
Telefonszáma: 06-70-603-9099
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-90313/2015.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: AB PLUSZ Bt. (cím: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48., cégjegyzék szám: 13-06-068037, adószám 21586091-2-13, tel: (06-1) 445-0509, email: info@abplusz.hu).

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jogszabályok által engedett kereteken belül, jelen Szabályzatot a Szolgáltató indokolt és előre nem látható okból jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 5 (öt) nappal a weboldalakon közzéteszi, de a módosítások nem érintik a már megkötött szerződéseket.

2.3. Szolgáltató nem köteles szerződést kötni olyan Felhasználóval, aki magát a Szolgáltató tudomása ellenére fogyasztónak nyilatkozza a megrendelés leadásakor. Ugyanez irányadó, amennyiben kifejezetten vendéglátópari egységekben történő használatra tervezett és gyártott - magánháztartásokban nem használt - terméket kíván nem céges, hanem fogyasztói minőségben megvásárolni a Felhasználó.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő termékfotók, termékleírások/szövegek vagy azok egyes részletének másolása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon adott hozzájáruló nyilatkozatával (vonatkozó négyzetbe klikkeléssel)  - miután megnyitotta a dokumentumokat és elolvasta azokat  - jelenti ki, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, és az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékig kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára, bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Utóbbiról lentebb adunk tájékoztatást. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A gyártók folyamatosan fejlesztik termékeiket, így a termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek és esetenként kis mértékben eltérhetnek a valóságostól (pl. egy-egy gomb eltérő helyen van, más színű). Az említett, lehetséges esztétikai eltérésekért - melyek a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete között adódhatnak-, nem vállalunk felelősséget (ezek az eltérések műszaki paramétereket nem érintenek).

4.3. Azon kivételesen ritka esetekben, amikor a megrendelés leadását, illetőleg a vételár átutalását követően derül ki, hogy a megrendelt termék gyártása megszűnt, vagy annak a jelen ÁSZF szerinti határidőn belüli kiszállítása a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okból nem lehetséges, természetesen haladéktalanul felvesszük Felhasználóval a kapcsolatot egyeztetés céljából, és választása szerint visszatérítjük részére az általa kifizetett összeget. Fogyasztónak nem minősülő vásárlóinkkal szemben ezen túlmenő felelősségünket kizárjuk.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor – még ha a rendszer visszaigazolást is küldött a megrendelésre - a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron kiszállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél vagy elfogadja a helyes árat, vagy elállhat vásárlási szándékától.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a "Kosár" gombra kattint, majd a következő oldalon ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát. Ezen az oldalon a mennyiség változtatható vagy az adott tétel törölhető. Ha a kosár tartalma a Felhasználó számára megfelelő, a "Következő lépés" gombra kattintva tudja számlázási, szállítási adatait megadni.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők

5.5.1. Készpénzben / bankkártyával: a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben (vagy bankkártyával). Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

5.5.2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben (vagy bankkártyával) a megrendelt termék(ek) átvételekor.

5.5.3. Fizetés előre utalással: a Felhasználó a vételárat átutalja Szolgáltató bankszámlájára, a megrendelt termékek ezt követően vehetők át vagy kerülnek kiszállításra.

5.5.4. Fizetés online, bankkártyával a BARION rendszerén keresztül: az online kártyás fizetési felületet a BARION rendszere biztosítja. A kereskedő nem kapja meg és nem tárolja a bankkártya adatokat. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő intézmény, regisztrációs száma H-EN-I-1064/2013.

5.6. Szállítási költség Magyarország területén belül: csak a termékek súlya számít, és ezt a költséget a weboldal automatikusan számolja a rendelés véglegesítését megelőzően, az alábbi táblázat alapján:

0-10 kg között: bruttó 2.286 Ft
10-40 kg között: bruttó 3.658 Ft
40-80 kg között: bruttó 9.601 Ft
80-200 kg között: bruttó 27.432 Ft
200-300 kg között: bruttó 54.864 Ft
300-400 kg között: bruttó 88.296 Ft
400-500 kg között: bruttó 109.728 Ft
500-600 kg között: bruttó 137.160 Ft
600-700 kg között: bruttó 164.592 Ft
700 kg felett: bruttó 192.024 Ft

5.7. A szállítási költségekről részletesen a mindenkori szállítási feltételekben tájékozódhat és azok az ott meghatározottak szerint kerülnek kiszámlázásra.

5.8. Webáruházunkban megvásárolt termékeket kérheti házhoz szállítással vagy személyes átvétellel is. A csomagok kézbesítéséről előzetesen értesítést küldünk, a kiszállítást megbízott szállítmányozó partnereink végzik 8-17 óra közötti időszakban. Ha ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük. FIGYELEM! Személyes átvétel és házhozszállítás esetén is az áruátvételre az értesítést követően 3 munkanapig van ingyenesen lehetőség, a 3. napot követően tételenként napi 1.000 Ft + ÁFA, azaz 1270 Ft raktározási díj fizetendő. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

5.9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.10. A fizetendő végösszeget a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél tartalmazza. A számlát és a jótállási jegyet a csomag tartalmazza, a fogyasztónak minősülő felhasználóknak biztosított 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási jogról szóló tájékoztató jelen ÁSZF-ben lentebb található. Jelen ÁSZF –et a vásárlást követően megküldött e-mailben megadott linkről is elérhetik Felhasználóink. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy őrizzék meg a kiállított és részükre biztosított számviteli bizonylatot (számlát), mert annak elhagyása, elvesztése esetében annak pótlólagos, ismételt kiállítását (számlamásolat biztosítását) térítés ellenében vállaljuk: elektronikusan küldve 3000 Ft+Áfa, postai (papír alapon küldve) 4000 Ft+ÁFA adminisztrációs díj felszámításával.

5.11. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A fogyasztónak minősülő Felhasználó és céges Vásárlóink is kötelesek késedelem nélkül meggyőződni arról, hogy a kiszállított termék minősége és mennyisége megfelelő-e, ekként a csomagot és annak tartalmát köteles a Vásárló a kézbesítéskor megvizsgálni. A csomagoláson észlelt komolyabb sérülés esetén köteles a Vásárló megtagadni a csomag átvételét és a futárral jegyzőkönyvet felvetetni és a Szolgáltatónak az esetet bármely elérhetőségen jelezni. Utólagos, dokumentálatlan (jegyzőkönyv nélküli) reklamációt ebben a körben a Szolgáltató a nem fogyasztó Vásárlóitól később semmilyen körülmény esetében nem fogad el. A Vásárló köteles továbbá haladéktalanul jelezni részünkre, amennyiben a futárcég esetleg nem volt hajlandó jegyzőkönyv felvételére. Céges Vásárlóink ezt a jelzést írásban kötelesek megtenni részünkre.

5.12. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”véglegesítés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A megrendelés gomb megnyomásával fizetési kötelezettsége keletkezik a Felhasználónak, mely körülményről a weboldalon a megfelelő helyen külön figyelemfelhívó tájékoztatás is szerepel.

5.13. Adatbeviteli hibák javítása: a rendelési folyamat során mindvégig lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

5.14. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automatikus visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automatikus visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés befogadásáról, részleteiről és annak várható teljesítéséről.

5.16. Szolgáltató a Fogyasztó által leadott, bruttó 500.000 Ft-ot meghaladó értékű terméket tartalmazó rendelés teljesítését nem vállalja, így ilyen megrendelés visszaigazolására sem kerül sor.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Ha eltérően nem kerül meghatározásra a visszaigazoló e-mailben, akkor a megrendelt áru(ka)t a Szolgáltató általában a visszaigazolástól (rendelésre érkező áruk esetén az előleg beérkezésétől) számított 3 héten belül leszállítja, de ez nem minősül szerződésben kikötött szállítási határidőnek.

6.3. Ha a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb hatvan napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.4. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.5. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.6. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

6.7. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Tekintve, hogy az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. Ha azonban a fuvarozót a vevő bízta meg, a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor száll át a vevőre, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.8. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított hatvan napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.10. A szerződések teljesítése során (és az elállási jog gyakorlása során is) a Fogyasztó Vevő szintén köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni a Szolgáltatóval. Ennek megfelelően, ha a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére a futártól lezúzott, szakadt csomagolású terméket kap kézhez kiszállításkor, köteles a termék átvételét megtagadni (jegyzőkönyveztetni a futárszolgálattal) és értesíteni a Szolgáltatót.

7. A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A termék visszaküldésének költségét azonban ilyen esetben a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, de a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.3. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot kell eljuttatnia a Szolgáltatóhoz, annak elérhetőségei egyikén.

7.4. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, elállási nyilatkozatát megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a lentebb közreadott minta elállási nyilatkozat segítségével, írásban), de akár telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére, a saját költségén, vagy kérheti a Szolgáltatót, hogy küldjön futárt a Szolgáltató, de ez esetben a termék súlya alapján számított kiszállási díj 150 %-a a szállítás díja.

7.5. Kérjük a Fogyasztónak minősülő Vevőinket, a terméket megfelelően, gondosan csomagolják be annak elállás kapcsán történő visszaküldésekor. A 100.000 Ft vételárat meghaladó vételárú termék vásárlásától történő 14 napon belüli elállás esetén kérjük, hogy a Fogyasztó a termékről annak becsomagolása előtt és a becsomagolást követően is, a csomagnak minden oldaláról készítsen fényképet, amelyen látszódik egyrészt a termék állapota, másrészt a csomagolás minősége is. Kérjük, hogy ezt a fényképet a vételár részére történő visszatérítéséig őrizze meg a Fogyasztó, hogy a termék részünkre történő visszaküldése során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaküldése előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen. E-mail útján is tájékoztatjuk erről a kötelezettségéről a Fogyasztót, amikor jelzi nekünk elállási szándékát. A termék nem megfelelő becsomagolásából eredő termék-károkért a Gammo Europe Kft nem vállal felelősséget.

7.6. Az elállási jogot az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával is lehet gyakorolni:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Gammo Europe Kft. 1119 Budapest, Hadak útja 11-27.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorolom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés kapcsán:
Rendelésszám: [értelemszerűen kitöltendő]
A termék megjelölése: [értelemszerűen kitöltendő]
Szerződéskötés időpontja: [értelemszerűen kitöltendő]
Fogyasztó(k) neve: [értelemszerűen kitöltendő]
Fogyasztó(k) címe: [értelemszerűen kitöltendő]
Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú üzenet esetén): [értelemszerűen kitöltendő]
Keltezés: [értelemszerűen kitöltendő]

7.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően az irányadó jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vételárként eredetileg kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a kiszállítás díját is. A visszaküldés költségét azonban (ami az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásával összefüggésben merül fel) a Fogyasztónak kell viselnie.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja - e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvéttel fizetett ellenértéket kizárólag átutalás útján térítünk vissza.

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt megküldi Szolgáltatónak az elállási nyilatkozatát és egyúttal visszaküldi a terméket a Szolgáltatónak, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.12. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód Fogyasztó általi választásából adódik.

7.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.14. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

7.15. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.16. A fogyasztót megillető elállási jogról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik, amely itt érhető el. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.17. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.18. Az indokolás nélküli elállási jog, ahogy fentebb jeleztük, csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Ez az elállási jogosultság nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el (és ilyen minőségben vásárolta meg a terméket).

7.19. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email levélen keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.20. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.21. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.22. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. HIBÁS TELJESÍTÉS

8.1. Jótállásra, szavatosságra ún. hibás teljesítés keretében hivatkozhat a vásárló. A Szolgáltató pedig akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a termékek használati, kezelési útmutatójában foglaltak szintén a létrejött szerződés részét képezik, különös tekintettel azon előírásokra, melyek a termék rendeltetésszerű és szakszerű használatára vonatkoznak. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett, vagy amennyiben nem rendeltetésszerű használat vagy beüzemeltetés vagy karbantartás (esetleg a kárveszély átszállása után vis maior) miatt állt elő a hiba oka, illetőleg a hiba.

8.2. Kellékszavatosságról szóló tájékoztató fogyasztónak minősülő vásárlóink részére (a 45/2014-es Kormányrendelet minta-tájékoztatója alapján)

8.2.1. Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?: Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?: Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?: Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?: Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?: A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3. Termékszavatosságról szóló tájékoztatás fogyasztónak minősülő vásárlóink részére (a 45/2014-es Kormányrendelet minta-tájékoztatója alapján)

8.3.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?: Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.3.2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?: Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?: Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?: Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?: A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.3.7. FONTOS! Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

8.4. Jótállás: a webáruházban található termékekre az irányadó jogszabályok rendelkezéseit betartva esetenként eltérően vállalunk, 12-84 hónap jótállást (garanciát), attól függően, hogy az adott vásárló fogyasztónak minősül-e, és mikor vásárolta és vette át a kötelező jótállással érintett terméket, illetőleg hogy a gyártó milyen feltételekkel határozza  meg a saját gyártói jótállási feltételeit. A fogyasztóknak az ún. kötelező jótállást az irányadó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, a jótállási jegyben és a lentebb leírtak szerint mindig biztosítjuk (függetlenül az esetleges gyártói jótállásoktól). Nem fogyasztó vevőinknek a Ptk. szerinti egy év kellékszavatosságot biztosítunk, illetőleg számukra megvásárlás esetén plusz egy év Szerviz-támogatást is biztosítunk a Szervizfeltételekben és a lentebb (13.3. pontban) írtak szerint (ugyanakkor jótállást a nem fogyasztó vevőinknek nem biztosítunk).

9. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓINKRA IRÁNYADÓ JÓTÁLLÁS

Az alábbiakban a kötelező jótállás szabályait ismertetjük, a jogszabályi minta-tájékoztatás alapul vételével. Kötelező jótállást csakis fogyasztónak minősülő vásárlóinknak biztosítunk.

9.1. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?: Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

9.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

9.2.1. A 2021. január 01. napjától kötött fogyasztói szerződéseknél a 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási árú berendezésekre a jótállás időtartama egy év, továbbá a 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetében kettő, és a 250 ezer forint eladási ár feletti berendezésekre pedig három év . A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik, azonban amennyiben a berendezés üzembe helyeztetésére az átadást követő hat hónapon túl kerül sor, a határidő az átadás napjával kezdődik. ( A 2021. január 01-jét megelőzően kötött fogyasztói szerződések keretében a 10 ezer forintot meghaladó eladási árú berendezéseinkre csak egy év kötelező jótállás vonatkozik.)

9.2.2. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének lehetőleg 15 napon belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

9.2.3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.2.4. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni, törekedve arra, hogy a kijavítás, kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen, illetve ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama meghaladja a tizenöt napot, tájékoztatjuk a fogyasztót a kijavítás vagy kicserélés várható időtartamáról. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

9.3. A termékre irányadó kötelező jótállás határideje (így a 2024. május 7-ig megvásárolt, kötelező jótállással érintett, 10 ezer forinttól 100 ezer forint eladási árú termékre az egy év, majd a 2024. május 08-napjától megvásárolt, 10 ezer forinttól 250 ezer forintig terjedő eladási árú termékre a 2 év, és a 250 ezer forintnál drágább termékre a 3 év kötelező jótállás határideje) jogvesztő. A termék kijavítása esetén azonban a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a  terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

9.4. Amennyiben a berendezés első alkalommal történő javítása során megállapítja a Szolgáltató, miszerint az nem javítható, akkor a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában nyolc napon belül kicseréli a berendezést, illetve ha a csere nem lehetséges, visszatéríti annak a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy nyugtán feltüntetett vételárát a fogyasztó részére. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe eső, számára felróható ok miatt a kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik, úgy a Forgalmazó biztosítja a berendezés nyolc napon belüli cseréjét (és ezt a Felek dokumentálják), vagy ha cserére nincs lehetőség, akkor a számlán vagy a nyugtán feltüntetett vételár visszatérítésére jogosult a fogyasztó (szintén 8 napon belül).

9.5. A Szolgáltató a kijavítás idejére a fogyasztónak csere-berendezés használatát biztosíthatja a felek egyeztetése alapján (pl. ha a fogyasztó otthonában kell a javítást kivitelezni, de a fogyasztó tervezetten huzamosabb ideig távol van, vagy a javításhoz szükséges alkatrész beszerzése és a javítás kivitelezése időtartamára, stb.) A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható berendezést az irányadó jogszabálynak megfelelően az üzemeltetés helyén javítjuk. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről valamint az el- és visszaszállításról gondoskodunk, azzal, hogy a 100 kg alatti súlyú berendezésekért, ha annak a szervizünkben történő javítására van szükség, futárt küldünk. A 100 kg feletti súlyú készülékek meghibásodása esetén pedig a helyszínen történik a javítás. Felhívjuk a kedves fogyasztónak minősülő Vásárló figyelmét arra, hogy a kijavítás általunk történő kivitelezése kapcsán velünk együttműködni köteles, így olyan esetekben, amikor nem teszi lehetővé számunkra, hogy a berendezés kijavítását megkezdhessük (pl. az egyeztetett időpontban mégsem tartózkodik otthon a fogyasztó, stb.), addig a jogosuti késedelem miatt a minket terhelő és a 9.4. pontban említett jogkövetkezményekkel járó, a közléstől számított 30 napos határidő a kijavításra nem kezdődhet el.

9.6. Amennyiben a kötelező jótállási határidőn belül a berendezés három alkalommal történő kijavítást követően ismételten meghibásodik, és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket kijavíttatni, akkor a berendezést nyolc napon belül kicseréljük. Amennyiben a kicserélésre nincs mód, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatérítjük.

9.7. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?: A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen karbantartás miatt). A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.8. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

9.9. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan használatból, kezelésből, nem rendeltetésszerű igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából, karbantartásának elmulasztásából keletkeztek.

9.10. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és nem áll fenn a jótállási igény érvényesítésének kizáró oka (pl. szakszerűtlen beüzemelés, rendeltetésellenes használat, stb.).

10. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS A GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSRÓL

10.1. Amennyiben a termék gyártója a terméke tartósságára a saját reklámjaiban vagy más tájékoztatásban jótállást vállal, arra a 2022. január elsejétől kötött szerződések esetében a 373/2021-es Kormányrendelet előírásai szerint a fogyasztó közvetlenül a gyártóval szemben hivatkozhat és a termék tartósságára vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt közvetlenül tőle követelheti, hogy a terméket javítsa ki vagy cserélje ki a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint hibás teljesítés esetén. Amennyiben létezik gyártói jótállás, a termék gyártója köteles a magyar fogyasztónak magyar nyelvű jótállási nyilatkozatot biztosítani.

11. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

11.1. A vásárló (akár fogyasztó, akár fogyasztónak nem minősülő vevő) kötelezettsége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

11.2. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink részére eladott termékeinkre a Ptk. szerinti egy év kellékszavatosság vonatkozik. Fogyasztók esetében ettől eltérően azonban kettő év a kellékszavatosság.

11.3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk. Nem fogyasztó vásárlóink panaszáról szintén felveszünk jegyzőkönyvet.

11.4. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági (értve a kellék-, vagy termékszavatosságot) vagy kötelező jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

11.5. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni, ha a vásárló fogyasztó.

11.6. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, ha a vásárló fogyasztó.

11.7. Ahogyan fentebb részletesen bemutattuk, kellékszavatossági igény is csak hibás teljesítés esetén állhat meg, így a nem rendeltetésszerű használat vagy a karbantartás elmulasztása kizárhatja a Szolgáltató felelősségét e körben (fogyasztónak minősülő, de annak nem minősülő vásárlóink esetén is).

12. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ ESETEK JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK KAPCSÁN MINDEN VÁSÁRLÓRA

12.1. Szavatossági vagy jótállási igényt csak a gép vásárlója érvényesítheti a termék rendeltetésszerű használata mellett, illetőleg aközben felmerülő hibák, meghibásodás javításához. Nem terhel minket felelősség, ha a hiba oka nem rendeltetésszerű használat miatt (pl. háztartási használatra tervezett készülékek nagyüzemi környezetben történő használata), vagy más termékkel együtt történő használat során lépett fel és a termékek együttes használata bármilyen sérüléssel vagy kárral járt, vagy a meghibásodás oka a közműhálózat hibája volt. Nem tartozik felelősségi körünkbe továbbá, ha a károk baleset, vagy helytelen, szakszerűtlen használat (ezek bármely kombinációja), rongálás, elektromos túlfeszültség, vagy vis major (többek között villámlás, vagy egyéb időjárási körülmény) következtében keletkeztek. Ha a hiba oka helytelen vagy nem megfelelő, szakszerűtlen karbantartás miatt vagy a Szolgáltató engedélye nélküli átalakítás miatt állt elő, ez szintén kizárhatja a kellékszavatossági, vagy jótállási felelősségünket. A normál használat során bekövetkező elhasználódás (például izzók, kapcsolók, tömítések, fogaskerekek, fűtőbetétek, és más kopó-fogyó alkatrészek) miatti és a nem engedélyezett javításból adódó hibákra szintén kizárjuk felelősségünket.

13. NEM FOGYASZTÓ VÁSÁRLÓINKNAK BIZTOSÍTOTT KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÉS AZON KÍVÜLI SZERELÉSRE/KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

13.1. Amennyiben a Vásárló a berendezéseinkre a Ptk. szerint irányadó egy év kellékszavatossági időn belül jelent be olyan minőségi kifogást, amikor az adott meghibásodás oka rendeltetésszerű használat mellett következett be (vagyis Vásárló álláspontja, hogy gyári hibáról lehet szó), akkor a Felek eltérő megállapodása hiányában a következők szerint járnak el a Felek:

a) A 80 kg-ot meg nem haladó össztömegű berendezést a Vásárló – a Forgalmazóval történt előzetes írásbeli egyeztetést követően - a saját költségére köteles a Forgalmazó szervizébe eljuttatni,

b) A 80kg feletti össztömegű berendezések esetében a lenti feltételek mentén köteles a Vásárló megelőlegezni a Forgalmazó szakemberének helyszínre történő kiszállási díját 240 Ft + ÁFA / megtett kilométer, Budapesten minimum 20.000 Ft + ÁFA, Budapesten kívül minimum 40.000 Ft + ÁFA összegben, valamint egy munkaóra díját 30.000 Ft+ÁFA összegben.

13.2. Mindkét esetben irányadó, hogy Vásárló előzetesen írásban egyeztessen a meghibásodásról és a berendezés szervizbe juttatásáról a Forgalmazóval. Szintén mindkét esetben irányadó, hogy amennyiben a Forgalmazó szakembere általi bevizsgálás megállapítja, hogy a meghibásodást nem rendeltetésellenes használat okozta (hanem a rendeltetésszerű használat során fellépő meghibásodás oka valóban gyári hiba), akkor a Forgalmazó utólagosan megtéríti a Vásárló részére a szervizbe szállítás, illetőleg visszatéríti a helyszínre kiszállás díját (és egyebekben is állja a kellékszavatossági kötelezettsége keretében a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségeket).

13.3. A vásárlást követő második évre ún. Plusz egy év Szerviz-támogatás megvásárlására is lehetőséget biztosítunk. Ez esetben a vásárlást követő első év végétől számítva egy év időtartamra (tehát a második évre), a rendeltetésszerű használat mellett fellépő meghibásodás esetében, a termékhez mellékelt Szervizfeltételek című dokumentum bemutatásakor (ezt kötelező megőriznie Vásárlónak) is ugyanezen feltételeket vállalja tejesíteni a Forgalmazó. Ennek a Plusz egy év Szerviz-támogatásnak a díja a Felek eltérő megállapodása hiányában a berendezés vételárának 5%-a szerinti összeg (illetőleg az adott terméknél a honlapon feltüntetett összeg) megfizetése.

13.4. A berendezés várható élettartamán belül az olyan meghibásodásoknál is vállal a Forgalmazó javítást, melyek a vásárlást követő egy éven túl jelentkeztek, és olyan meghibásodásoknál is, melyek oka szakszerűtlen kezelés. A Vásárló írásban is köteles bejelenteni az ilyen igényét, nem csak telefonon. Ezen esetekben a Vásárló állja a javítás és a szállítás, kiszállás költségeit is, azzal, hogy előlegként kérjük egy munkaóra díját 30.000 Ft+ÁFA összegben, és a kiszállási díjat 240 Ft + ÁFA / megtett kilométer, távolságtól függetlenül Budapesten minimum 20.000 Ft+ÁFA összegben, vidéken minimum 40.000 Ft + ÁFA összegben átutalni, eltérő egyedi megállapodás hiányában. A munkadíjunk 30.000 Ft + ÁFA / óra (de minimum 30.000 Ft + ÁFA), az alkatrészek ára nyilván változó, arról a Forgalmazó ad tájékoztatást a Vásárlónak az adott esetben.

13.5. A berendezés Vásárló általi szervizbe be-szállításának várható költségeiről Vásárló minden esetben köteles előzetesen írásban egyeztetni a Forgalmazóval. Arra az esetre, amikor a Forgalmazó szállítja a berendezést a szervizbe, a Felek eltérő megállapodása hiányában a kiszállási díj javítás, illetőleg csere esetében 240 Ft + ÁFA / megtett kilométer, de távolságtól függetlenül Budapesten minimum 20.000 Ft + ÁFA, vidéken minimum 40.000 Ft + ÁFA. Többszöri kiszállás esetén többszöri kiszállási díj fizetendő.

13.6. Kérjük Vásárlóinkat, hogy az egy éven belüli hibabejelentéseknél is mutassák be a berendezéshez a vásárláskor kapott Szervizfeltételek című dokumentumot, amelyet a Szolgáltató állít ki. A termékhez a gyártó által adott bármilyen garanciajegy taralmát a Szolgáltató által kiadott ezen dokumentum rendelkezései mentén kell értelmezni, azzal, hogy ellentmondás esetén a Szervizfeltételek rendelkezései irányadóak.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

15. PANASZKEZELÉS RENDJE

15. 1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt amennyiben fogyasztónak minősülő vásárló panaszáról van szó, az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15.4. Minőségi kifogásra vonatkozó reklamáció és egyéb fogyasztói panasz esetén a jogszabályi kötelezettségünk szerinti jegyzőkönyvet veszünk fel.

15.5. Tájékozatjuk a fogyasztónak minősülő vásárlónkat, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, illetőleg bírósághoz fordulhat, az alábbiak szerint.

15.6. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a vármegyei és a Fővárosban a Budapest Főváros V. Kerület kormányhivatal járnak el.  A hatóságok elérhetőségét itt találják:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek. Felhívjuk Fogyasztó vásárlóink figyelmét, hogy 2022. december 27-től a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

15.7. A Fogyasztónak a panasza esetén – miután megkísérelte rendezni panaszát a Szolgáltatóval - lehetősége van akár a saját lakhelye, akár a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az 1. sz. Mellékletben találja.

15.8. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

15.9. A békéltető testület előtti eljárást a Szolgáltató igénybe veszi, de általános alávetési nyilatkozatot nem tett. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében többek között köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

15.10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

15.11. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

15.12. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

- az eljáró bíróságot,
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását,
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, és
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

16. SZERZŐI JOGOK

16.1. Miután a www.gammo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.gammo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

16.2. A www.gammo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

16.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

16.4. Tilos a www.gammo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.gammo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

16.5. A www.gammo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

16.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 90.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

17. ADATVÉDELEM

17.1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://gammo.hu/vasarloi-tajekoztato/adatkezelesi-tajekoztato

 

Budapest, 2024. május 8.

 

1. sz. melléklet a békéltető testületek elérhetőségeiről

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: 06 1- 4882131
1253 Budapest, Pf.:10.,
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa 
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
7625 Pécs, PBKIK székház, Majorossy Imre u. 36., 
Telefonszám: (06 72) 507 100
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Tel.: +36-46-501-091, 501-090 
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Web: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefon: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel: +36 96 520 217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745
E-mail:  bekelteto@hbkik.hu
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV.emelet 2., 
Tel: 36 1 7927881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest vármegye